Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Porn-est video clip ever!!!!!!!!!!!!Well, i guess this song was only an excuse to get 1000 girls to wear bikinis in Vegas and make a video out of it.... :P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου